Dne 4. srpna 2016 proběhla v monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově presbyterská konference Olomoucko-brněnské eparchie. Po archijerejské svaté liturgii, sloužené řadou kněží společně s vladykou Izaiášem, následoval bohatý program pravidelného setkávání duchovních. Zahájení tradičně patřilo Jeho Vysokopřeosvícenosti, arcibiskupu Simeonovi, který přítomné pozdravil a zahájil setkání přednáškou “Počátky zřízení církve.” Posluchače v ní uvedl do základů církevní eklesiologie, učení o hierarchické struktuře naší episkopální pravoslavné církve. Bratr Balcárek poté seznámil přítomné se strukturou a metodami misie, stupni a způsoby, přehledově, tak, aby si duchovní zopakovali některé informace z misiologie, předmětu, který všichni absolvovali na teologických fakultách. Vladyka Izaiáš, námi vyslaný účastník na svatý, velký, všepravoslavný sněm (konaný 15.-22. června 2016 na Krétě), promluvil na závěr.

Svátek sv. Eliáše v Brně. V brněnském katedrálním chrámu 2. srpna 2016 na svátek proroka Eliáše sloužil vikární biskup šumperský Izaiáš a duchovní správce prot. Josef Fejsák.

31. července sloužili oba archijerejové naší eparchie v šumperském katedrálním chrámu. S archiepiskopem Simeonem a vikárním biskupem šumperským Izaiášem spolusloužil božskou liturgii i místní duchovní správce prot. Patrik Tabák.