Biskup Izaiáš (občanským jménem Igor Slaninka) se narodil 25.6.1980 v pravoslavné rodině ve městě Sobrance na východním Slovensku.

Absolvoval základní školu v Sobrancích a Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Michalovcích.

V letech 1998 až 2003 studoval na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Univerzity v Prešově a po studiích pracoval v dětském domově.

V roce 2005 přišel do Mostu v Čechách a stal se tajemníkem metropolitní rady.

Dne 24.3.2007 se v chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Mostě stal žalmistou-hypodiakonem.

Dne 28.5.2007 byl v Mostě postřižený na inoka.

Dne 18.6.2008 získal akademický titul ThDr. na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Univerzity v Prešově a obhájil doktorskou práci na téma: "Historicko-kanonický pohled na autokefalitu naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku".

Od 17. 11. 2008 nastoupil na poslušenství do monastýru sv. Ióva Počajevského v Mnichově v Německu.

Dne 28.5.2009 byl v lávře sv. Charitóna blízko Jeruzaléma ve Svaté zemi postřižen na mnicha vladykou Markem, arcibiskupem Berlínským a Německým, na jméno Izaiáš (podle biskupa Izaiáše Rostovského).

Dne 11.9.2010 byl v katedrálním chrámu svatých apoštolů Petra a Pavla v Šabacu v Srbsku rukopoložený na diakona vladykou Lavrentiem.

Dne 1.11.2010 byl vladykou Kryštofem uvedený v Praze do stavu archidiakona.

Dne 30.11.2010 byl vladykou Illarionem, metropolitou Volokolamským, v chrámu sv. novomučedníků a vyznavačů ruských v Mnichově v Německu rukopoložený na jeromonacha.

Dne 28.12.2010 byl vladykou Markem v Mnichově v Německu uvedený do hodnosti igumena.

Dne 23.02.2011 nastoupil na farnost v Mostě v severních Čechách.

Dne 6.7.2011 se stal představeným monastýru sv. Prokopa Sázavského v Mostě.

Dne 6.11.2011 byl vladykou Kryštofem uvedený do hodnosti archimandrity.

Dne 15.11.2014 byl na eparchialním shromáždění v Brně zvolený za biskupa vikáře.

Dne 20.11.2014 byl eparchiální radou Olomoucko-Brněnské eparchie zvolený ředitelem.

Dne 22.2.2015 byl vladykou Simeonem, metropolitním správcem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a vladykou Tichonem Komárenským chirotonizován na biskupa Šumperského a vikáře Olomoucko-Brněnské eparchie.