Program vladyky Izaiáše na měsíc srpen. 

1.8  Brno

4.8  Vilémov 

5.8 až 8.8  návštěva Polska

15.8  Vilémov

17.8  Munchen- Nemecko

18.8  Ostrava

19.8  Most

28.8  Most