Program vladyky Izaiáše na měsíc květen.

1.5.2016       Most 

4.5.2016        Olomouc 

21.5.2016      Mikulčice

22.5.2016       Praha 

31.5.2016       Vilémov